!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

19 apr

Mötet äger rum den 19 april, 2023 kl. 08:00-10:00 via Zoom.