!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

16 jan 17 jan

Mötet äger rum på Steningevik konferens den 17 januari kl. 08:30 - 14:00. OBS! Start på kvällen den 16 januari, 2023.