!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

18 jan

Mötet äger rum den 18 januari, 2022 kl. 09:00-13:30 via Zoom (datormöte)