!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

13 dec

Mötet äger rum den 13 december, 2022 kl. 10:00 - 16:00 (SUHF:s kansli).