!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

22 nov

Mötet äger rum den 22 november, 2022 kl. 08:00-10:00 via Zoom.