!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

3 mar

Mötet äger rum den 3 mars kl 08:00 – 10:00 via Zoom (datormöte).