!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

1 sep

Mötet äger rum den 1 september, 2022 kl. 08:00-10:00 via Zoom.