!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

29 jun 30 jun

Mötet äger rum den 29-30 juni, 2022 (internat).