!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

26 apr

Mötet äger rum den 26 april, 2022 kl. 08:00 – 10:00 via Zoom.