!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

23 feb

Mötet äger rum den 23 februari, 2022 kl. 08:00 – 10:00 via Zoom (datormöte).