!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

16 dec

Mötet äger rum den 16 december, 2021 kl. 10:00 - 16:00 (SUHF:s kansli).