!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

24 nov

Mötet äger rum den 24 november, 2021 kl 08:00 – 10:00 via Zoom (datormöte).