!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

23 jun

Mötet äger rum den 23 juni, 2021 (heldag via Zoom).