!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

14 apr

Mötet äger rum den 14 april, 2021 kl 08:00 – 10:00 via Zoom (datormöte).