!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

16 feb

Mötet äger rum den 16 februari, 2021 kl 08:00 – 10:00 via Zoom (datormöte).