SUHF:s årskonferens och förbundsförsamling hösten 2024

15 okt 16 okt

Årskonferens hålls den 15 oktober på Uppsala universitet. Konferensen vänder sig till ledningspersoner inom lärosäten, myndigheter och organisationer samt andra intresserade. På kvällen ges en konferensmiddag på Wermlands nation.

Förbundsförsamling hålls den 16 oktober på Uppsala universitet. Detta är ett internt möte för SUHF:s medlemmar, där de berörda med närvaro- och rösträtt får kallelse från SUHF.

Årskonferens

Välkommen till SUHF:s årskonferens på Uppsala universitet den 15 oktober, 2024. Temat för årskonferensen är "Demokrati och globalt engagemang inom akademin". Programmet publiceras under våren.

I samband med årskonferensen anordnas en konferensmiddag på Wermlands nation på kvällen.

Praktiskt

Resor och hotell bokas av var och en. För er som behöver hotell finns en lista med centrala och närbelägna hotell här.

Konferensdokumentation

Förbundsförsamling

På uppdrag av ordförande kallas till möte med SUHF:s förbundsförsamling onsdagen den 16 oktober, mötestid kl. 08:30-15:00. Förbundsförsamlingen hålls på Uppsala universitet, Humanistiska teatern. Observera att vi inte har möjlighet att erbjuda digitalt deltagande.

Utdrag ur förbundets stadgar § 5: ”Förbundets högsta beslutande organ är förbundsförsamlingen. I denna företräds medlem av rektor samt ytterligare högst en företrädare, som skall vara förvaltningschef eller, där sådan ej finns, chefstjänsteman som rektor utser. Vid förfall för rektor äger medlem företrädas av prorektor eller annan i motsvarande ställning. Även chefstjänsteman kan vid förfall ersättas av annan.”

Information om möteshandlingar sänds ut via mejl ca två veckor före förbundsförsamlingen. Handlingarna kommer att finnas på SUHF:s hemsida.

Anmälan & preliminär deltagaravgift

Anmälan är ännu inte öppnad. Sista anmälningsdag är den 20/9.

Årskonferens och konferensmiddag, 15 oktober: 2500 SEK (exkl. moms)
Endast årskonferens, 15 oktober: 1100 SEK (exkl. moms)
Endast middag, 15 oktober: 1900 SEK (exkl. moms)

Förbundsförsamling, 16 oktober, för särskilt inbjudna, är kostnadsfri. Vi behöver dock även din anmälan via länken.

Varmt välkommen!

Uppsala universitet & SUHF

Frågor?

Frågor om anmälan, betalning eller avanmälan, kontakta: Akademikonferens
Frågor om årskonferensen, kontakta: Uppsala universitet
Frågor om förbundsförsamlingen, kontakta SUHF:s kansli