!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF i Almedalen 2023

27 jun 1 jul

SUHF är involverat i fem seminarier under Almedalsveckan tisdagen den 27 juni till och med lördagen den 1 juli.

Onsdagen den 28 juni

  • Vilken roll har och tar landets lärosäten i totalförsvaret? 28 juni kl. 09:00 - 10:30 på Strandgatan 22. LinkedIn
  • Hur väl fungerar etikprövningslagen? 28 juni kl. 15:00 - 15:35 i sal B51, Uppsala universitet, Campus Gotland. LinkedIn
  • Vad betyder samverkan mellan lärosätena för högskolans kvalitet och vad krävs för att lyfta den? 28 juni kl. 15:35 - 16:10 i sal B51, Uppsala universitet, Campus Gotland. LinkedIn
  • Grundlag, stiftelser eller annat? Hur säkerställer man lärosätens autonomi? 28 juni kl. 16:15 - 17:00 i sal B51, Uppsala universitet, Campus Gotland. LinkedIn

Torsdagen den 29 juni

  • Urholkning av ersättningsbeloppen i högre utbildning, tillsammans med SFS. 29 juni kl. 08:00 - 09:00 (frukost från kl. 07:30) i sal B51, Uppsala universitet, Campus Gotland. LinkedIn