!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

SUHF:s styrelsemöte

18 dec

Mötet äger rum på SUHF:s kansli den 18 december kl. 09:00 - 15:00.