!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Studentförsäkringar – vad gäller?

7 maj

SUHF har en arbetsgrupp för försäkringsfrågor med uppdrag att utreda hur personskadeförsäkringar för inhemska och utländska studenter vid svenska lärosäten fungerar vid olika former av studier. Några exempel på studieformer där försäkringsfrågan har behövts klargöras är distansstudier, blandformer av campusförlagd och webbaserad undervisning, utbytesstudier för utresande studenter samt webbaserad undervisning för inresande utbytesstudenter (”utbyten på distans”).

Datum och tid: 7 maj kl. 10:00 - 11:00
Plats: Zoom

Vid webbinariet kommer arbetsgruppen inleda med att presentera det arbete som gjorts de senaste månaderna och vilka som varit de större knäckfrågorna inom studentförsäkringarna. Kammarkollegiet tar vid och berättar om de större förändringarna och motiveringarna bakom. UHR kommer att kommentera ändringarna i relation till internationalisering och de program myndigheten samordnar.

Målgrupp är personal som arbetar med internationell mobilitet vid SUHF:s medlemslärosäten. Studentrepresentanter och andra intresserade är också välkomna.

Seminariet ”Studentförsäkringar – vad gäller?” genomförs fredagen den 7 maj 2021 kl. 10:00-11:00.

Anmälan är nu stängd. Konferenslänk sänds ut till alla anmälda ett par dagar före seminariet.

Om du har frågor om seminariet är du välkommen att kontakta Åsa Petri.
Gäller det din anmälan är du välkommen att kontakta Pia Vallgårda.

Välkommen!

Dokument