!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Seminarium I: SUHF-statistiken 2022

19 maj

SUHF:s expertgrupp för ekonomifrågor inbjuder till ett dialogseminarium kring insamlingen av SUHF-statistiken 2022.

Seminariet genomförs den 19 maj 2022 kl. 10:00 - 11:30 via Zoom.

Inför detta seminarium önskar vi att ni samlar ihop synpunkter och frågor kring vad som kan förtydligas i mallen, vad som är svårt att fylla i och sånt som var allmänt knepigt vid förra rapporteringen.

Inbjudan till detta seminarium går ut till de personer som lärosätena rapporterat in och för de lärosäten där inga extra namn rapporterats går mejlet till ekonomichef eller motsvarande.

Seminarium II

Som komplement till detta kommer ytterligare ett seminarium hållas den 7 juni kl 10-11.30. Inbjudan och länk till det seminariet skickas ut separat av Joakim Karlsson, Linnéuniversitetet.

Det seminariet har mera inriktning på redovisning och utmaningar kopplat till modellen, klassificeringsfrågor, olika vägval, exempel på hur man ska hantera olika typer av kostnader, och vad som ska klassificeras som direktifieringar etc.

Vi ser gärna att ni tar med exempel där det finns osäkerhet eller utmaningar kopplade till redovisning/klassificering, och gärna skickar dessa till Joakim Karlsson senast 25 maj.

Vid detta tillfälle har alla fått årets insamlingsfil samt enkät så det blir ett bra tillfälle att samla upp olika typer av frågor.

Frågor

Önskar du delta på seminariet eller har frågor kontakta Hanna Mörtberg, Uppsala universitet