Seminarium #5: Öppna lärresurser – presentation och synpunktsinhämtning på förslag till rekommendation

17 nov

Lärosätenas omställning till ett öppet vetenskapligt system – hur går det? SUHF genomför under 2023 ett antal webbinarier på temat öppen vetenskap -- detta är det femte i serien. Under webbinariet kommer SUHF:s förslag till rekommendation om öppna lärresurser att diskuteras och synpunkter tas emot för det fortsatta arbetet.

Dag och tid

Webbinariet genomförs den 17 november 2023 kl. 13:00 – 14:00 via Zoom.

Målgrupp

Lärosätesledningar och strategiska funktioner inom öppen vetenskap.

Om webbinariet

Under webbinariet kommer vi att presentera arbetet med att ta fram en rekommendation om öppna lärresurser samt bjuda in en panel att diskuterar ämnet. Synpunkter och inspel kommer att tas emot för arbetet med att färdigställa rekommendationen. Mer information kommer senare i höst.

Anmälan

Anmälan öppnar senare i höst. Några dagar före webbinariet sänds en möteslänk till alla anmälda.

Frågor

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Linda Gerén.

Välkommen!

Arbetsgruppen för öppna lärresurser