!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Seminarium #5 om öppen vetenskap: Öppna lärresurser – utmaningar och möjligheter

17 nov

Lärosätenas omställning till ett öppet vetenskapligt system – hur går det? SUHF genomför under 2023 ett antal webbinarier på temat öppen vetenskap -- detta är det femte i serien. Under webbinariet kommer vi att diskutera utmaningar och möjligheter med öppna lärresurser samt presentera SUHF:s arbete med att ta fram en rekommendation om öppna lärresurser.

Dag och tid

Webbinariet genomförs den 17 november 2023 kl. 13:00 – 14:00 via Zoom.

Webbinariet kommer att spelas in och delas som en öppen lärresurs för den som vill titta i efterhand.

Inspelning

Länk till inspelningen:

Målgrupp

Lärosätesledningar, strategiska funktioner inom öppen vetenskap, högskolepedagogiska enheter samt lärare och andra intresserade.

Om webbinariet

Under webbinariet kommer vi att presentera arbetet med att ta fram en rekommendation om öppna lärresurser och ta emot synpunkter för det fortsatta arbetet. En panel kommer att diskutera utmaningar och möjligheter med öppna lärresurser inom högskolan. Panelen består av

  • Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet
  • Elisabet M. Nilsson, universitetslektor i interaktionsdesign, Malmö universitet
  • Jörg Pareigis, bibliotekschef, Karlstads universitet.

Moderator för webbinariet är Ylva Fältholm, rektor, Högskolan i Gävle.

Webbinariet kommer att spelas in och delas som en öppen lärresurs.

Anmälan

Anmälan är stänge. Sista anmälningsdag var den 13 november.
Några dagar före webbinariet sänds en möteslänk till alla anmälda.

Frågor

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Linda Gerén.

Välkommen!

Arbetsgruppen för öppna lärresurser