!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Samverkan – hur får vi akademi och näringsliv att dansa tango?

28 sep

Svenskt Näringsliv och SUHF inbjuder till en presentation av de råd som tagits fram gemensamt kring samverkan till stöd för lärare, forskare och företag, se nedan.

Webbinariet genomförs torsdagen den 28 september kl. 15:00 - 16:00 via Zoom.

Om webbinariet

För att säkerställa att kommande generationer får tillgång till en god miljö, hälsa och välstånd krävs en ständig utveckling av kunskap och kompetens. En väl fungerande samverkan mellan akademi och näringsliv är en förutsättning för att denna kunskap och kompetens ska kunna utvecklas och nyttiggöras.

Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Svenskt Näringsliv vill underlätta det ömsesidiga utbytet mellan akademi och näringsliv och har därför utvecklat ett antal allmänna råd till lärare, forskare och företag.

Råden är inspirerade av Patent- och registreringsverkets råd till små och stora företag vid samverkan. De är tänkta att fungera som inspiration till hur man kan hitta samverkansparter samt att i ett tidigt skede diskutera förutsättningarna samt förväntningar på samverkan.

Några exempel på frågor som råden tar upp

  • Hur hittar lärare och forskare att samarbeta och samverka med?
  • Medvetenhet om varandras farhågor.
  • Hur skapas tillit?
  • Vad vill företagen ha ut av samarbeten och samverkan?
  • Vad vill lärosätena ha ut av samarbeten och samverkan?

Vid webbinariet presenteras råden utifrån olika perspektiv.

Inspelning

Webbinariet kommer att spelas in finnas tillgänglig på: https://www.svensktnaringsliv.se/kalendarium/inspelade-webbinarier/

Målgrupp

Målgrupp för webbinariet är lärosätesledningar, företagsledningar, ansvariga för samverkan och alla andra intresserade.

Anmälan

Anmälan till webbinariet är stängd.

Möteslänk sänds ut till alla anmälda ett par dagar före webbinariet.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Christina Wainikka eller Lars Alberius

Välkommen!

Svenskt Näringsliv & SUHF