!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Rådslag om regionalt samarbete

14 jun

Skolverket och SUHF bjuder in till ett gemensamt rådslag om regionalt samarbete mellan skolhuvudmän, lärosäten och skolmyndigheter.

Samarbete mellan skolhuvudmän, lärosäten och skolmyndigheter förekommer i flera olika sammanhang inom utbildningssektorn. Pågående och kommande reformer och initiativ, som till exempel professionsprogram, ULF-avtal och kvalitetsdialoger, utmanar och skapar möjligheter.

Syftet med rådslaget är att belysa och diskutera möjligheter och hinder för samarbete för att stödja utveckling av kvalitet och likvärdighet i skolväsendet. Vi vill samla erfarenheter och exempel på insatser och kunskaper. Vilka är de goda exemplen och vilka är framgångsfaktorerna för ändamålsenligt samarbete? Ambitionen är att rådslaget ska ge en bred belysning och en fördjupad diskussion kring regionalt samarbete.

Rådslaget leds av Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket och Kerstin Tham, ordförande för SUHF:s expertgrupp för lärarutbildning. Vid rådslaget kommer alla inbjudna organisationer att ges tillfälle att presentera och diskutera sin bild av regionalt samarbete.

När och var

Onsdag 14 juni kl 09.00-12.00

Plats: Skolverkets lokalen i Solna

Inbjudan och anmälan

Berörda organisationer har fått inbjudan via Skolverket. Anmälan görs senast den 10 mars.

Alla anmälda organisationer ombeds att senast den 22 maj skicka en kortfattad PM till Skolverket, enligt information i inbjudan.