!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Så kan doktorander tränas i forsknings-kommunikation

14 okt

Webbinariet

Så kan doktorander tränas i forskningskommunikation – presentation av nytt ramverk för kurser

genomförs fredagen den 14 oktober 2022 kl. 13:00-14:00 via Zoom.

Vetenskapsrådet har tillsammans med en grupp forskare och kommunikationsexperter tagit fram ett ramverk i tre delar för hur kommunikation om forskning kan bli en naturlig del i forskarutbildningen.

Under webbinariet presenterar gruppen sina rekommendationer och slutsatser. Rekommendationerna bygger på lärdomar från en pilotkurs och på gruppens diskussioner om hur speciellt forskare i början av karriären kan bli bättre rustade att presentera sin forskning, delta i samhällsdebatten och samverka med intressenter utanför akademin.

Rapporten väcker även frågor om hur doktorander från olika fakulteter kan lära av varandra och vilket stöd som de kan vänta sig. Den väcker också frågor om hur ämnesdiscipliner, institutioner och lärosäten kan samarbeta både internt och på nationell nivå om kursinnehåll som rör forskningskommunikation.

Webbinariet vänder sig främst till dig som ansvarar för forskarutbildning eller handleder doktorander.

Anmälan

Anmäl är stängd.

Möteslänk och rapport sänds ut till alla anmälda några dagar före webbinariet.

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Lena Hed, Vetenskapsrådet, eller Lars Alberius, SUHF:s kansli.

Välkommen!

SUHF/Expertgruppen för samverkan i samarbete med Vetenskapsrådet

Läs mer