!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Rundabordssamtal om lärarutbildning 2019

21 okt

Välkommen till rundabordssamtal om samverkan mellan lärosäte och skolhuvudman – nyckeln för att stärka Sverige som kunskapsnation.

  • Datum: 21 oktober 2019
    Tid: kl.10.00 – 13.00. Registrering från 9.30. Lunch 12.00 – 13.00.
    Plats: Dalarnas Hus. Adress: Vasagatan 46, Stockholm.
    Program: Inledning följt av samtal i mindre grupperingar. Mötet avslutas med summering och lunch. 

SUHF bjuder tillsammans med den nationella samordningsgruppen för försöksverksamheten med praktiknära forskning (ULF) in till rundabordssamtal för att diskutera långsiktiga lösningar för den viktiga relationen mellan lärosäten och skolhuvudmän som gynnar såväl elevers som studenters utbildning. Hur skapar vi långsiktiga förutsättningar för samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän, bland annat hållbara former för samverkan och finansiering? Hur garanterar vi övergången från försöksverksamheten ULF till reguljär verksamhet? Hur kan en framtida finansiering se ut? Krävs en regional struktur? Hur kan en sådan i så fall utformas?

Målgrupp

Samtalet vänder sig till nationella organisationer och myndigheter inom området samt lärosätesledningar (en person per lärosäte). Antalet platser är begränsat. 

Anmälan och konferensavgift.

Anmälan är stängd.