!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Open Science – From Policy to Practice

16 maj 17 maj

Kungliga Biblioteket, Vetenskapsrådet och Naturhistoriska riksmuseet i samarbete bland annat med SUHF och Vetenskap & Allmänhet anordnar den 16-17 maj i Stockholm konferensen "Open Science – From Policy to Practice" som en del av det svenska ordförandeskapet i EU.

Information och anmälan

För mer information och anmälan, se: https://oppenvetenskap.se/