NU2024

17 jun 19 jun

Den 17–19 juni 2024 äger den högskolepedagogiska konferensen NU2024 rum på Umeå universitets campus.

NU-konferensen är en mötesplats för alla med intresse för högskolepedagogisk utbildning och utveckling. Som vid tidigare NU-konferenser kommer NU2024 ge utrymme för nätverkande och utveckling genom delade erfarenheter från praktik och forskning.

Konferensens tema är Högre utbildning i och för förändring

Vår omvärld är i hög grad i förändring. Klimatet, Covid-pandemin, AI, krigsoro, nya regeringsuppdrag och mycket annat behöver hanteras inom ramen för den pedagogiska verksamheten vid landets lärosäten. Samtidigt driver lärare vid högskolor och universitet, pedagogiska utvecklare och pedagogiska ledare förändringsarbete som kommer ur intresse och professionellt engagemang för ökad kvalitet. Lärosätena är i förändring som respons på skeenden i omvärlden å ena sidan och å andra sidan djupt engagerade i arbete för konkret förändring i den egna verksamheten. Vi vill med konferensens tema uppmuntra till samtal i detta spann.

Anmälan och ytterligare information

Läs mer på webbsidan www.nu2024.se där du under hösten även kommer att ha möjlighet att anmäla deltagande och konferensbidrag.

Arrangörer

NU2024 arrangeras av Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Mittuniversitetet, Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet. 

Tidigare NU-konferenser

SUHF är värd för serien av NU-konferenser. Du hittar information om tidigare NU-konferenser genom att klicka på Visa avslutade. Där hittar du information om konferenserna NU2008 och framåt i kronologisk ordning.