!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

NU2022

15 jun 17 jun

NU står för Nätverk och Utveckling och är en konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Konferensen arrangeras gemensamt av ett antal lärosäten och SUHF är värd för konferensen.

Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är lärare och övriga medarbetare (t.ex. ledare, studenter och pedagogiska utvecklare) vid universitet och högskolor.

Datum: 15-17 Juni 2022
Plats: Konferensen äger rum både i Stockholm och online.  

Att synliggöra lärande

NU2022 samlas under temat “Att synliggöra lärande”. Läs mer om anmälan, konferensprogrammet och hur du kan bidra på NU2022: (länk till konferensens webbplats)

NU2022-konferensens webbsida>>

Varmt välkommen!

/Arrangörerna för NU2022 som denna gång är: Stockholms universitet, Försvarshögskolan, Gymnastik- och idrottshögskolan, Handelshögskolan samt Kungliga musikhögskolan.

Frågor?

Vill du komma i kontakt med projektgruppen så mejla till NU2022@su.se

Konferensservice hanterar anmälan och betalning på nu2022reg@su.se