!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

NU2020

7 okt 9 okt

NU står för Nätverk och Utveckling och är en konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning.

Syftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är lärare och övriga medarbetare (t.ex. ledare, studenter och pedagogiska utvecklare) vid universitet och högskolor.


Datum: 7-9 oktober 2020
Plats: Digitalt via zoom