!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

NU2018

9 okt 11 okt

Teman för årets konferens är det akademiska lärarskapet. Under detta övergripande tema vill vi synliggöra perspektiven studentens lärande och utveckling, lärarens lärande och utveckling samt högskolans lärande och utveckling. Hur arbetar vi professionellt för att uppnå bästa resultat i våra utbildningar? Vad har vi lärt oss på vägen? Vad ska vi ta fasta på och hur ska vi fortsätta att arbeta framöver?

Värdskapet för konferensen ambulerar mellan olika universitet och högskolor. Denna gång är det Mälardalens högskola, Linköpings universitet och Örebro universitet som är arrangörer för konferensen.