!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

NU2016

15 jun 17 jun

NU, som står för nätverk och utveckling, är en nationell konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. 2016 är den femte NU-konferensen i ordningen.