!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

NU2014

8 okt 10 okt

NU, som står för nätverk och utveckling, är en nationell konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning. Huvudsyftet med konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt.

Värd för NU2014 är SUHF.

Arrangörer: Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Mittuniversitetet samt skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU.