!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

NU2012

17 okt 19 okt


NU2012 är platsen där vi diskuterar högaktuella och framåtblickande frågor – högskolepedagogiskt intresserade lärare, forskare, studenter och andra intressenter emellan!

I en tid präglad av öppna, internationella och alltmer IT-baserade kunskaps- och utbildningsmiljöer utmanas vi av frågor kring det gränslösa lärandet. Hur skapar vi hållbara utbildningssystem, kan vi dela resurser och samverka i större utsträckning? Hur ser vi till att studenter kan påverka sina lärandemiljöer? Hur svarar vi upp mot nya krav på kunskapsrelevans och kompetenskrav? Det vi traditionellt knutit upp våra utbildningar och kurser kring – ett campus, läraren, litteraturen, rutiner, examinationer, professioner – är i hög grad under omformning. På vilka sätt ska pedagogiskt utvecklings- och kvalitetsarbete ge stöd i denna utveckling?