!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

NU2010

13 okt 15 okt

NU2010 vänder sig till alla inom högre utbildning som är engagerade i undervisning och pedagogisk utveckling.

  • lärare och annan undervisande personal
  • forskare med högskolepedagogisk inriktning
  • studenter och representanter för studentorganisationer
  • pedagogiska utvecklare
  • annan personal som ger stöd till studenters lärande
  • ledningspersoner vid lärosäten
  • beslutsfattare och personal vid myndigheter och organisationer inom högskolesektorn
  • handläggare och utbildningsadministratörer

Konferensen anordnas i SUHF:s regi den 13-15 oktober 2010 på temat Dialog för lärande. Lokal värd för NU2010 är de högskolepedagogiska och IT-pedagogiska enheterna inom Stockholm-Uppsala universitetsnätverk.