!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

NU2008

7 maj 9 maj

Konferensen tema var Lärande i en ny tid - samtal om undervisning i högre utbildning och arrangerades av NSHU i samverkan med Akademi Sydost och Lunds Universitet.

Huvudtalare var professorerna Pat Hutchings (Carnegie Foundation, USA), Jan Herrington (University of Woolongong, Australien) och John Storan (University of East London, UK).

I framtidspanelen ingick - Agneta Bladh (HiK) - Lena Adamson (HSV), Kerstin Sahlin (prorektor Uppsala universitet), Roger Säljö(Göteborgs universitet) och Manne Gerell (studentrepresentant).