!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Nationella minoriteter och högskolan – vad är nästa steg?

7 maj

UHR och SUHF bjuder in till gemensamt seminarium.

Universitet och högskola har en central betydelse för de nationella minoriteterna, inte minst genom sina uppdrag att säkerställa språk- och kulturresurser. Lärosätena fyller även en viktig funktion genom att sprida kunskap till allmänheten och göra de nationella minoriteterna synliga inom högskolesektorn. 

Med anledning av detta bjuder Universitets- och högskolerådet i samarbete med Sveriges universitets och högskoleförbund in alla lärosäten till ett heldagsseminarium i Stockholm på temat nationella minoriteter, minoritetslagen och högskolan. 

  • Tid och plats

  • Tid: den 7 maj 2019 kl 9:30 - 16:00
  • Plats: 7A Centralen, Vasagatan 7, Stockholm.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till ledning och personal (praktiker och forskare) inom universitet och högskola som arbetar med frågor som rör kommunikation och marknadsföring, vägledning och antagning, utbildning, forskning och personalutveckling. Exempelvis rektorer, kommunikations- och rekryteringsansvariga, väglednings- och antagningsansvariga, med flera. 

Även anställda på Skolverket och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som arbetar med frågor som rör nationella minoriteter och utbildning välkomnas att delta.

  • På programmet

  • Presentationer och diskussioner om förändrade lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och dess konsekvenser för högskolesektorn.
  • Aktuella rapporter från UHR och frågor som diskuterats vid myndighetsgemensamma samråd med nationella minoriteter. 
  • Diskussion och utbyte av erfarenheter om hur lärosäten och myndigheter arbetar för nationella minoriteter och vad som kan bli nästa steg? 

Ett preliminärt program finns längre ner på sidan.

Anmälan och deltagaravgift

Deltagaravgiften är 1 300 kr för statliga myndigheter. För övriga 1 625 kr, inkl. 325 kr moms. Lunch ingår i deltagaravgiften. Sista anmälningsdag är den 5 april.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 5 april 2019 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift om 200 kr. Vid senare avanmälan faktureras hela deltagaravgiften. 

Har du frågor?

För frågor om anmälan och betalning av deltagaravgift kontakta suhfkonf@su.se.

För övriga frågor kontakta Annika Ghafoori, UHR (annika.ghafoori@uhr.se eller tel. 010-470 06 40) eller Linda Gerén, SUHF.