När, hur och varför passar AI i olika examinationsformer?

15 sep

Detta är seminarium nr 1 i serien

Högskolan och AI – en seminarieserie i samverkan

som kommer att genomföras under det kommande året.

Tid och plats

Seminariet äger rum digitalt den 15 september 2023 kl 10:00 - 11:30.

Anmälan och övrig information

Mer information kommer senare.