Lärosätesbibliotekens vårkonferens 2021

31 maj

Vid årsskiftet avslutades den tidigare styrgruppen för Forum för bibliotekschefer och ersattes av SUHF:s expertgrupp för lärosätesbiblioteken. Expertgruppens uppdrag är ganska likt den tidigare styrgruppens vilket innebär att arbeta nära lärosätesbibliotekens chefer samt att fortsatt kalla till årliga konferenser vår och höst.

Vårkonferensen äger rum den 31 maj kl. 09:00 – 15:00 och sker i digital form. 

Konferensen vänder sig till bibliotekschefer inom SUHF.

Välkommen att anmäla dig via nedan formulär. Vi behöver din anmälan till konferensen senast den 25/5. Möteslänk skickas ut till de anmälda någon dag före konferensen.

Har du frågor eller annat, hör av dig till Linda Gerén, SUHF-kansliet.