!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Lärosätesbibliotekens vårkonferens 2021

31 maj

Vid årsskiftet avslutades den tidigare styrgruppen för Forum för bibliotekschefer och ersattes av SUHF:s expertgrupp för lärosätesbiblioteken. Expertgruppens uppdrag är ganska likt den tidigare styrgruppens vilket innebär att arbeta nära lärosätesbibliotekens chefer samt att fortsatt kalla till årliga konferenser vår och höst.

Vårkonferensen äger rum den 31 maj kl. 09:00 – 15:00 och sker i digital form. Möteslänk skickas ut till de anmälda någon dag före konferensen

Konferensen vänder sig till bibliotekschefer inom SUHF.

Anmälan är stängd.

Har du frågor eller annat, hör av dig till Linda Gerén, SUHF-kansliet.