!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Inspirationsdag för ekonomer i högskolan

20 maj

SUHF inbjuder genom Styrgruppen för högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR) till en inspirationsdag för ekonomer i högskolan.

Under dagen kommer ekonomens roll inom universitet och högskolor att diskuteras ur olika synvinklar.

Målgrupp

Målgrupp är alla intresserade ekonomer som arbetar vid Sveriges universitet och högskolor.

  • Tid och plats

  • Datum: Måndagen den 20 maj 2019
  • Plats: Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm.
  •  

Parallella seminarier

Under eftermiddagen genomförs nio parallella seminarier i två omgångar. Seminarierna kräver ingen föranmälan.

Anmälan

Tyvärr är konferensen fulltecknad. Även reservlistan är stängd. 

Konferensavgift

Konferensavgiften är 1 300 kr för statliga myndigheter. För övriga är konferensavgiften 1 625 kr, inkl 325 kr moms. 

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 3 maj 2018 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. Vid avanmälan efter den 3 maj ska deltagaravgiften betalas. Lunch ingår.

Välkommen!

Styrgruppen för Högskolornas forum för redovisningsfrågor, HfR

Har du frågor?

Vid frågor kontakta Lars Alberius, SUHF:s kansli

Vid frågor om anmälning eller betalning kontakta konferensservice