!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Inspirationsdag för ekonomer 2020

12 maj

OBS! Inspirationsdagen är inställd, men kommer att genomföras under hösten. Datum är ännu inte klart.

SUHF inbjuder genom Expertgruppen för ekonomifrågor (f.d. Styrgruppen för högskolornas forum för redovisningsfrågor, HfR) till en inspirationsdag för ekonomer i högskolan.

Under dagen kommer ekonomens roll inom universitet och högskolor att diskuteras ur olika synvinklar.

Målgrupp

Målgrupp är alla intresserade ekonomer som arbetar vid Sveriges universitet och högskolor.

Dag

Tisdagen den 12 maj 2020. Konferensen startar kl. 10 (kaffe och registrering från kl. 09:30) och slutar kl. 16.

Plats

Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm.

Program

Under förmiddagen hålls några föredrag, bland annat en framtidsspaning om svensk högskola och en om Agenda 2030. Under eftermiddagen genomförs nio parallella seminarier i två omgångar. Seminarierna kräver ingen föranmälan. Programmet kommer under våren att finnas tillgängligt nedan.

Anmälan

Anmälan är stängd.

Konferensavgift

Konferensavgiften är 1 500 kr för statliga myndigheter. För övriga är konferensavgiften 1 875 kr, inklusive 375 kr moms. 

Sista anmälningsdag är den 24 april.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 24 april återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. Vid avanmälan efter den 24 april ska deltagaravgiften betalas. Lunch ingår.

Välkommen!

Expertgruppen för ekonomifrågor

Frågor

Vid frågor kontakta Lars Alberius, SUHF:s kansli