!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

IFFIS 2022

24 nov

Datum: 24 november 2022

Tid: 9.30–16.30

Plats: Aulan, Norra Latin, Drottninggatan 71 B

Arrangörer: Vetenskapsrådet, SUHF och Kungliga biblioteket

IFFIS 2022

Möteplatsen för frågor som rör ett öppet vetenskapssystem

I dag arbetar allt fler aktörer för att öppet dela data om forskning. På så sätt bidrar de till ett öppnare forskningssystem där information om vetenskapen och dess förutsättningar och resultat är tillgänglig för intressenter såväl inom som utanför forskarsamhället. Detta ställer höga krav på effektiva infrastrukturer för forskningsinformation. Hur kan dagens system utvecklas så att befintliga data kommer till användning på ett bra sätt? Hur kan vi samarbeta och skapa gemensamma standarder och kopplingar mellan systemen?

IFFIS - Infrastruktur för forskningsinformation i Sverige - är en återkommande konferens för ett öppet vetenskapssystem och vänder sig till dig som arbetar med forskningsinformation och dess infrastruktur inom FoU-sektorn. IFFIS är en mötesplats för inspiration, erfarenhetsutbyte och nytänkande inom frågor som rör ett öppet vetenskapssystem, oavsett om du arbetar på myndighet, lärosäte eller företag.

Anmälan och mer information

För mer information om konferensen och anmälan, klicka på följande länk: IFFIS 2022

Varmt välkommen!