!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

IFFIS 2019 – Infra­struk­tur för forsk­nings­in­for­ma­tion

19 nov

Välkommen till IFFIS 2019 – en mötesplats för dialog, erfarenhetsutbyte och nytänkande inom frågor som rör ett öppet vetenskapssystem.

Du som jobbar med forskningsinformation och forskningens infrastruktur inom FoU-sektorn och vill uppdatera dig om vad som händer inom öppen vetenskap – det här är konferensen för dig!

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med att ge stöd i någon del av forskningsprocessen. Det kan gälla finansiering, administration, information, spridning eller uppföljning av forskning.

Datum

19 november 2019

Tid

10.00–16.00 (registrering och kaffe från kl. 09:00)

Plats

Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm

Anmälan

Arrangörer

Kungliga biblioteket i samarbete med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) och Vetenskapsrådet