!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Hur påverkar Europauniversitets-initiativet (EUI) svenska lärosäten?

5 maj

Välkommen till ett seminarium med fokus på Europauniversitetsinitiativets påverkan på svenska lärosäten!

När: Torsdag 5 maj 2022 

Tid: 09:00 – 12:00 

Hur: Digitalt seminarium. Seminariet kommer inte att spelas in.

Anmälan senast den 3 maj via:
https://miun-se.zoom.us/webinar/register/WN_zrhtQWUPQR-eDJ_m8fM7Sg
När du har registrerat dig via länken kommer du att få en bekräftelse samt en zoom-länk till webbinaret.

Bakgrund
Sedan initiativet först lyftes fram 2017 har totalt 41 allianser i Europa bildats, vilka samlar totalt ca 500 europeiska lärosäten. 11 svenska lärosäten är i dagsläget medlemmar i så kallade Europauniversitetsallianser, flera har också, eller är på väg att, söka sig till etablerade eller nya allianser.

Deltagande lärosäten har identifierat både utmaningar och möjligheter utifrån ett svenskt perspektiv. Effekterna av initiativet kan komma att påverka svensk högskoleutbildning och forskning som helhet.  Bland annat kvalitetssäkring, examensordning och grundläggande förutsättningar för internationellt samarbete kan påverkas och anpassning av system för antagning, registrering av studenter och studiemeriter etc kan bli nödvändiga.

SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor bjuder nu in till ett webbinarium om hur svenska lärosäten påverkas. Syftet är framför allt att dela erfarenheter från de lärosäten som i dag deltar i allianser. Det handlar om ledning, koordinering, medarbetare på institutioner, fakultetshandläggare, HR-specialister, studenter. Vad innebär det här för dem i dag och hur kan samarbeten tänkas utvecklas i framtiden?

Webbinariet vänder sig till hela sektorn – såväl de som redan känner till, eller är en del av initiativet, som de som arbetar på lärosäten som inte deltar i någon allians.

Agendan för webbinariet finns längre ner på denna sida.

Väl mött!

SUHF:s expertgrupp för internationaliseringsfrågor