!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Höstkonferens för Forum för bibliotekschefer 2020

12 nov 13 nov

Höstkonferensen kommer bland annat att behandla pandemin och dess effekter på lärosätesbiblioteken, vad som är på gång inom biblioteks- och universitetssektorn samt Forums nya samarbetsplattform.

Plats: Digitalt möte via Zoom. Länk till mötet skickas till dig som är anmäld några dagar före mötet.
Datum och tid: 12 -13 november 2020. Konferensen pågår kl 12:30 - 16:30 den 12 november och fortsätter den 13 november kl 8:30 - 12:00.
Program: Se nedan.
Anmälan: Sista anmälningsdag är den 9 november. Anmälan är stängd. Konferensen är kostnadsfri. Vid frågor kontakta Linda Gerén (linda.geren@suhf.se).