Höstkonferens för bibliotekschefer

25 nov 26 nov

SUHF:s expertgrupp för lärosätesbiblioteken bjuder in bibliotekscheferna till höstkonferens på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Temat för konferensen är

De konstnärliga ämnenas forskningsprocess: hur kan biblioteken utveckla sitt stöd? Möjligheter och utmaningar med särskild hänsyn taget till öppen vetenskap.

Konferensen genomförs den 25-26 november 2021. Konferensen startar med lunch kl. 12.00 den 25 november och avslutas med lunch den 26 november.

Arbete med programmet pågår.

Deltagare får själva boka resa och övernattning.

Information om deltagaravgift och anmälan kommer att publiceras här senare i höst.