!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Höstkonferens för bibliotekschefer

25 nov 26 nov

SUHF:s expertgrupp för lärosätesbiblioteken bjuder in lärosätenas bibliotekschefer till höstkonferens på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Temat för konferensen är de konstnärliga ämnenas forskningsprocess. Hur kan biblioteken utveckla sitt stöd? Vilka möjligheter och utmaningar finns med särskild hänsyn taget till öppen vetenskap?

Datum, tid och plats

Konferensen genomförs den 25-26 november 2021. Konferensen startar med lunch kl.12:00 på Moderna museet och avslutas med lunch den 26 november på samma plats. Själva konferensen genomförs på Kungl. Konsthögskolan. Vi kan inte erbjuda digitalt deltagande vid denna konferens utan hoppas att du har möjlighet att delta på plats!

Tid: Den 25 november kl. 12.00 till den 26 november kl. 13.00

Plats: Kungl. Konsthögskolan på Skeppsholmen i Stockholm, Holmamiralens torg 8.

(Observera att vi startar med lunch på Moderna museet, Excersisplan 4, Stockholm den 25 november kl. 12.00.)

Anmälan, konferensavgift och hotell

Sista anmälningsdag är den 29 oktober. Anmälan är stängd.

Konferensavgiften är 1500 kr (exkl. moms) för statliga myndigheter. För övriga är avgiften 1875 kr (inkl. 375 kr moms). Vid avbokning senast den 29 oktober 2021 återbetalas konferensavgiften minus en administrativ avgift om 200 kr. Vid senare avanmälan faktureras hela avgiften.

Deltagare får själva boka resa och övernattning. SUHF har förbokat ett antal rum på Hotel Skeppsholmen. Var och en bokar och betalar själv för hotell. För att boka, så kontaktar gästerna hotellet via mail eller telefon: reservations@hotelskeppsholmen.se eller telefon + 46 (8) 407 23 50 och hänvisar till bokningskod: SUHF.

Den 11 november släpps alla obokade rum och bokning kan endast göras i mån av plats och till ordinarie priser.

Vid frågor om din anmälan eller betalning av deltagaravgift, kontakta: suhfkonf@su.se

Vid frågor om programmet kontakta: Linda Gerén, SUHF:s kansli