Höstkonferens för bibliotekschefer

16 nov 17 nov

Höstkonferensen arrangeras av SUHF:s expertgrupp för lärosätesbiblioteken.

Tid och plats

Konferensen äger rum den 16 - 17 november 2023, från lunch till lunch, i Stockholmsområdet.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till bibliotekschefer vid SUHF:s medlemslärosäten.

Anmälan och övrig information

Program för konferensen och information om anmälan, deltagaravgift, mm kommer under hösten.