Höstkonferens för bibliotekschefer

17 nov 18 nov

Konferensen vänder sig till bibliotekschefer inom SUHF. Höstkonferensen arrangeras av SUHF:s expertgrupp för lärosätesbiblioteken.