Höstkonferens för bibliotekschefer

17 nov 18 nov

Höstkonferensen arrangeras av SUHF:s expertgrupp för lärosätesbiblioteken.

Tema och program för konferensen är ännu ej fastställda.

Tid och plats

Konferensen äger rum den 17 - 18 november 2022, från lunch till lunch, på Hotell Clarion, Ringvägen 98, Stockholm.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till bibliotekschefer vid SUHF:s medlemslärosäten.

Anmälan

Anmälan öppnar under hösten.