!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Högskolesektorns styrning och ledning 2020 – inställd

23 sep

Syfte

Utbildningen ska leda till fördjupad förståelse för hur det nationella systemet för ledning och styrning av högskolan är uppbyggt och fungerar, olika aktörernas uppdrag och ansvar samt samarbetsorgan inom sektorn. Vidare kommer aktuella frågor nationellt och internationellt att lyftas.

Målgrupp

Den primära målgruppen är personer med administrativa ledningsuppdrag och med kortare erfarenhet av uppdraget. Det kan handla om studierektorer, prefekter, nämndordförande och administrativa chefer. En sekundär målgrupp är kvalificerade handläggare i ledningsstöd.

Antal deltagare är begränsat till 120 enligt principen först-till-kvarn…

Tid och plats

Datum: Onsdagen den 23 september 2020
Tid: kl. 09:30 till 16:45 (registrering och kaffe från kl 09:00)
Plats: Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm

Anmälan

Konferensen är tyvärr inställd och vi hoppas kunna återkomma med den 2021.

Vid frågor kontakta

Vid frågor om programmet kontakta Lars Alberius, SUHF:s kansli.