!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Framtidens undervisningslokaler och lärmiljöer

23 nov

Expertgrupperna för fastighets- och säkerhetsfrågor och högskolepedagogiska frågor har bestämt att flytta fram konferensen om framtidens studie- och lärmiljöer till våren 2023.

Expertgrupperna för fastighets- och säkerhetsfrågor samt högskolepedagogiska frågor bjuder under våren 2023 in till konferens om framtidens undervisningslokaler och lärmiljöer.

Utgångspunkten för konferensen är att undersöka vilka förändringar i lokalbehoven som kan komma att bli aktuella givet den pedagogiska utvecklingen och användningen av nya digitala verktyg efter pandemin – allt med förutsättningen att vi inte kommer gå tillbaka till ”det gamla normala”.

Kontakt

Om det finns frågor går det bra att kontakta Lars Alberius. SUHF:s kansli.