Framtidens undervisningslokaler och lärmiljöer

23 nov

Konferens om framtidens studie- och lärmiljöer för studenter och anställda.

Expertgrupperna för fastighets- och säkerhetsfrågor samt högskolepedagogiska frågor bjuder in till konferens om framtidens undervisningslokaler och lärmiljöer.

Konferensen äger rum onsdagen den 23 november 2022 kl. 10:00-15:00. Den genomförs digitalt, men med fysiska mötesplatser runt om i landet där flera från regionen/området kan träffas. Antalet mötesplatser beror på antalet anmälda.

Utgångspunkten för konferensen är att undersöka vilka förändringar i lokalbehoven som kan komma att bli aktuella givet den pedagogiska utvecklingen och användningen av nya digitala verktyg efter pandemin – allt med förutsättningen att vi inte kommer gå tillbaka till ”det gamla normala”.

Förmiddagen ägnas åt en workshop kring framtidsscenarier. Under eftermiddagen diskuterar vi framtidens högskolepedagogiska utmaningar med distans/hybridundervisning relativt campusbaserad undervisning, studenternas förväntningar på undervisningen i framtidens högskola, lokalernas beskaffenhet och den pedagogiska utmaningen att möta framtidens förväntningar och krav i en postpandemisk och en i övrigt osäker värld.

Anmälan

Inbjudan sänds ut till SUHF:s medlemslärosäten i början av oktober. Då öppnar även möjligheten att anmäla sig.

Kontakt

Om det finns frågor går det bra att kontakta Lars Alberius. SUHF:s kansli.

Välkommen!

Expertgrupperna för fastighets- och säkerhetsfrågor samt högskolepedagogiska frågor