!Detta är en avslutad aktivitet. Informationen sparas för referensändamål.

Forum för bibliotekschefers vårkonferens

10 maj

Forum för bibliotekschefer hälsar alla bibliotekschefer inom SUHF välkomna till vårkonferens den 10 maj i Uppsala!

  • Tid och plats

  • Tid: kl 9.30 till 16.00 (kaffe och registrering kl 9.30-10.00)
  • Plats: Uppsala univeristetsbibliotek, Carolina Rediviva, Dag Hammarskjölds Väg 1, Uppsala

Målgrupp

Konferensen riktar sig till bibliotekschefer vid SUHF:s medlemslärosäten.

Program

Programmet för konferensen finns längre ner på sidan.

Anmälan

Sista anmälningsdag är den 12 april.

Deltagaravgiften är 700 kr för statliga myndigheter. För övriga 875 kr, inkl. 175 kr moms. Lunch ingår i priset.

Anmälan är giltig först då anmälningsavgiften är betald. Vid avbokning senast den 12 april 2018 återbetalas deltagaravgiften minus en administrativ avgift på 200 kr. Vid avanmälan efter den 12 april ska hela deltagaravgiften betalas.

Välkommen!

Styrgruppen för Forum för bibliotekschefer

Har du frågor?

För frågor om anmälan och betalning av deltagaravgift kontakta suhfkonf@su.se.

För övriga frågor kontakta Linda Gerén, SUHF.